Automated job management on Binnenlands Bestuur

By using the job management services of Mimir you can automate the management of jobs on Binnenlands Bestuur.

Latest jobs

lid rekenkamercommissie

Als lid van de rekenkamercommissie ben je actief betrokken bij de opzet en inhoudelijke beoordeling van rekenkameronderzoeken. Je stuurt onderzoeken aan en begeleidt de uitvoering ervan. Je levert een bijdrage aan de onderzoeksrapportages en neemt deel aan de vergaderingen van de commissie. Je bent thuis in beleidsonderzoek, maatschappelijk betrokken en hebt ervaring met het functioneren van het lokaal bestuur. Het onderzoek kan betrekking hebben op alle beleidsterreinen van de gemeente, zoals educatie, welzijn en zorg, ruimtelijke ontwikkeling en beheer en financiën. Recente onderzoeken gaan onder andere over inkoop, ICT en jeugdhulp.

0 applications
0 views


18-09-2019 Gemeente Ede
Verkeerscoördinator

Het uitgangspunt van jouw functie is dat Ede bereikbaar blijft bij werk in uitvoering en evenementen. Je coördineert hierbij alle zaken: je adviseert, onderhoudt interne en externe contacten, zorgt voor de totstandkoming van benodigde verkeersplannen, regelscenario's en draaiboeken en neemt deel aan de zogenaamde GCP's (gemeentelijke coördinatieposten).

Je adviseert over de te nemen tijdelijke verkeersmaatregelen; signaleert knelpunten en denkt mee over oplossingen. Je bewaakt de uitgangspunten en interne afspraken en zorgt voor een eenduidige communicatie daarover.
Als echte netwerker ben jij het vanzelfsprekende aanspreekpunt voor derden zoals RWS, Provincie, Prorail, Bouwbedrijven, kortom alle partijen die iets op de openbare weg doen. Ook onderhoud je de communicatie met verschillende zakelijk belanghebbenden (hulpdiensten, OV, Regio de Vallei, www.bereikbaargelderland.nl, wegbeheerderoverleg Regio de Vallei etc). Je verzorgt de formele aanvragen en de afhandeling van aanvragen voor exceptioneel transport. Tweejaarlijks verzorg je de cursus "Veilig werken langs de weg".

14 applications
173 views


09-08-2019 Gemeente Ede