Logo Amerpoort

Jobs posted by Amerpoort

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Amerpoort.

Latest jobs

Assistent Begeleider Vijverlaan 19 (20-32 uur, Baarn)

Jij biedt als Assistent Begeleider warme zorg en ondersteuning aan zeven ouder wordende bewoners De bewoners hebben een ernstige verstandelijke beperking (EMB), met daarnaast ook lichamelijke beperkingen. Hierdoor hebben ze intensieve verzorging en begeleiding nodig. De bewoners zijn allemaal mobiel. Jij ziet het als uitdaging om deze bewoners beter te leren begrijpen, bijvoorbeeld door het aflezen van hun mimiek of hun lichaamstaal. Jij vindt het leuk om deze bewoners de dag door te begeleiden. Je neemt de tijd om activiteiten met ze te ondernemen, zoals buiten wandelen, fietsen of binnen spelletjes doen.

 • Samen met je collega's zorg je voor een goed leven voor de bewoners.
 • Je levert mondelinge en schriftelijke input voor het persoonlijke plan van bewoners.
 • Je beantwoordt vragen en verstrekt informatie aan het (sociale) netwerk van de bewoner.
 • Je draait je hand niet om voor organisatorische taken. Binnen het team heb jij een aantal aandachtsgebieden.
 • Je doet mee aan werkbesprekingen.
 • Wij werken samen met dagbesteding, wat betekent dat je ook diensten op de aan ons gekoppelde dagbestedingsgroep gaat werken.

1 application
2 views


01-12-2022 Amerpoort
(Assistent) Begeleider Vijverlaan 3 (24-32 uur, Baarn)

Jij biedt als (Assistent) Begeleider goede zorg en ondersteuning aan acht volwassen cliënten, hoofdzakelijk in de leeftijd van 55 jaar en ouder, met een ernstige verstandelijke beperking en aanvullende beperking (ASS). Vanwege het ouder worden is er steeds meer lichamelijke achteruitgang te zien. De cliënten hebben allemaal hun eigen zorgvraag en karakters, zij communiceren voornamelijk non-verbaal en dat vraagt van jou geduld en observatie. Je onderzoekt vragen die niet meteen duidelijk zijn.

 • Je helpt mee met de uitvoering van algemene dagelijkse handelingen met de cliënt (denk aan wassen, verschonen, aankleden en medicatie geven).
 • Je verricht (huishoudelijke) werkzaamheden. Je kookt bijvoorbeeld het avondeten, doet boodschappen en ook schoonmaken hoort er bij.
 • Je begeleidt en ondersteunt cliënten naar activiteiten of een bezoek aan de huisarts, tandarts of andere specialist.
 • Je hebt een open contact met verwanten.
 • Je signaleert en bespreekt bijzondere situaties met je collega's.
 • Je werkt intensief samen met verwanten, gedragsdeskundige, de medische dienst, de clustermanager en met de collega's van dagbesteding.
 • Je draagt actief bij aan het opstellen en bijhouden van het persoonlijk plan voor de cliënt.
 • Je observeert cliënten en bent in staat te signaleren of de cliënt zich op die manier ontwikkelt, zoals in het persoonlijk plan is opgenomen.
 • Voor organisatorische taken draai jij je hand niet om. Binnen het team heb jij een aantal aandachtsgebieden (denk aan veiligheid, roosteren of financiën).
 • Je neemt deel aan multidisciplinaire cliëntbesprekingen en werkbesprekingen.
 • Je bent kostenbewust.

1 application
1 view


01-12-2022 Amerpoort
Flexibele (Assistent) Begeleider Peuterdagcentrum Irene (0 uur, Utrecht)

Je biedt samen met een vaste begeleider, begeleiding aan kinderen met verschillende begeleidingsvragen, zorgvragen en medische achtergronden. Dit betekent dat je soms 'out of the box' moet denken en samen met je collega's zoekt naar andere manieren om een kind te begeleiden en verzorgen. Nauw contact met ouders speelt hierbij een belangrijke rol.

Het is voor ouders een grote stap om de zorg van kinderen met een hulpvraag over te laten aan iemand anders. Deze verantwoordelijkheid nemen wij erg serieus en we willen graag dat zowel ouders als kinderen zich veilig en vertrouwd voelen bij ons op de groep. De basis moet goed zijn, zodat een kind zijn of haar vaardigheden en persoonlijkheid verder kan ontwikkelen. Ieder kind is uniek en heeft een andere benadering/begeleiding nodig. Als begeleider ben je hierin flexibel en creatief.

Wij zoeken collega's die op invalbasis ons team willen versterken. Hierbij zal je wisselend ingezet worden. Hier nemen we jouw wensen in mee.

1 application
3 views


01-12-2022 Amerpoort
Begeleider Peuterdagcentrum Irene - nieuwe kindgroep (8-28 uur, Utrecht)

Je biedt begeleiding aan kinderen met verschillende begeleidingsvragen, zorgvragen en medische achtergronden. Dit betekent dat je soms 'out of the box' denkt en samen met je collega's zoekt naar andere manieren om een kind te begeleiden en verzorgen. Nauw contact met ouders speelt hierbij een belangrijke rol. Het contact met ouders vindt plaats tijdens de overdrachtsmomenten, e-mail of via de telefoon en via gesprekken die je voert.

Het is voor ouders een grote stap om de zorg van kinderen met een hulpvraag over te laten aan iemand anders. Deze verantwoordelijkheid nemen wij erg serieus en we willen graag dat zowel ouders als kinderen zich veilig en vertrouwd voelen bij ons op de groep. De basis moet goed zijn, zodat een kind zijn of haar vaardigheden en persoonlijkheid verder kan ontwikkelen. Ieder kind is uniek en heeft een andere benadering/begeleiding nodig. Als begeleider ben je hierin flexibel en creatief.

1 application
2 views


01-12-2022 Amerpoort
Fysiotherapeut (24-29 uur, Baarn)

De beeldvorming van cliënten, die leidt tot de behandel- en werkdoelen en de inzet van therapie wordt multidisciplinair besproken vanuit de behandelcyclus.
Het multidisciplinaire behandelteam bestaat, naast begeleiders en de gedragsdeskundige of arts uit een of meerdere paramedici. De therapeuten geven gevraagd en ongevraagd advies, hebben structurele betrokkenheid in de behandelcyclus en bieden passend bij de behandelvraag individuele of groepsgerichte therapie. Daarnaast delen therapeuten kennis ten aanzien van bepaalde thema's met het team van begeleiders, bijvoorbeeld in de vorm van verdiepingen en consultatieteams.

 • Je werk bestaat uit het geven van behandelingen aan (jong)volwassen en ouderen met een zeer divers ontwikkelingsniveau en complexe problematiek. Dit kan zowel in kleine groepjes zijn als ook individueel.
 • Het ondersteunen en coachen van ouders en begeleiders/verzorgers
 • Je adviseert en draagt zorg voor de aanvraag en verstrekking van voorzieningen en hulpmiddelen. Dit is een onderdeel deel van je functie.
 • Als lid van het taakvolwassen team draag je zorg voor kwaliteit van de paramedische zorg en coach je elkaar om samen optimale zorgkwaliteit te bieden.
 • Op basis van deskundigheid, deelname aan verschillende werkgroepen van de Amerpoort.

2 applications
2 views


29-11-2022 Amerpoort