Logo Actiever.nl

Automated job management on Actiever.nl

By using the job management services of Mimir you can automate the management of jobs on Actiever.nl.

Latest jobs

interim Projectleider weg en waterbouw

Je gaat onze plannen op het gebied van weg en waterbouw vertalen in concrete opdrachten. Je doet dat in overleg met de organisatie en de bewoners. Jij ziet toe op een goede uitvoering. In sommige gevallen voer je ook directie op de uitvoering. Je begeleidt externe bureaus in de voorbereiding en betrekt daarbij alle belanghebbenden. Bij dat alles ben je met betrekking tot jouw projecten aanspreekpunt voor burgers en organisatie.

0 applications
0 views

0 applications
0 views

0 applications
0 views

0 applications
0 views

0 applications
0 views

0 applications
0 views

0 applications
0 views

0 applications
0 views
Check job


06-12-2021 Nivel
interim Opzichter/Directievoerder openbare ruimte

De gemeente Boekel is een dynamische gemeente, waar écht werk wordt gemaakt van dienstverlening en deregulering. Met korte lijnen en verantwoordelijkheden laag in de organisatie. Er heerst een collegiale en prettige werksfeer, met ruimte voor eigen initiatief.

Wat ga je doen?

Je bent het aanspreekpunt van onze gemeente op het gebied werken die in uitvoering zijn. Je bent de link tussen de uitvoerende marktpartijen en de organisatie. Je zorgt ervoor dat werken conform opdracht worden uitgevoerd. Daarbij ben je aanspreekpunt voor onze bevolking maar ook voor onze organisatie met betrekking tot deze werken. Je bent daarin de spil tussen gemeentelijk beleid, uitvoering door aannemers en klussen door onze eigen buitendienst. In voorkomend geval ben je directievoerder op in uitvoering zijnde werken. Zeker ben je ook de persoon die mede toeziet op een juist gebruik van onze openbare ruimte. Waar nodig spreek je partijen daarop aan.

0 applications
0 views

0 applications
0 views

0 applications
0 views

0 applications
0 views

0 applications
0 views

0 applications
0 views

0 applications
0 views

0 applications
0 views

0 applications
0 views
Check job


06-12-2021 Nivel
interim Senior projectleider Infra

De senior projectleider gaat een aantal zeer uitdagende lopende projecten gaat leiden. Onder de verantwoordelijkheid vallen onder andere integrale projecten waarbij het riool, groen, verhardingen, kunstwerken, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties wordt vervangen en verkeerskundige verbeteringen worden gerealiseerd. Verder zitten een aantal rioolvervangings- en rioolrenovatieprojecten, in combinatie met herinrichtingen van de openbare ruimte en het aanleggen van persleidingen in het werkpakket. En tenslotte valt het leiden van bouw- en woonrijpmaakprojecten die tegelijkertijd in voorbereiding en uitvoering zijn onder de verantwoordelijkheid. In deze projecten is de projectleider samen met een team inhoudelijk en procesmatig verantwoordelijk voor de kwaliteit en het proces

Wij zoeken twee enthousiaste senior projectleiders civiele techniek die de diverse projecten kunnen leiden en bekend zijn in het speelveld van een gemeente van onze omvang. Daarnaast is het belangrijk dat ze procesmatig kunnen werken en politieke sensitiviteit hebben.

Het volgende is belangrijk:

  • Je stelt een plan op waarin je de strategie ontwikkelt waarmee je de projecten gaat aanbesteden. Hierin weeg je af welk deel Purmerend zelf kan uitwerken en welk deel door de markt wordt opgepakt;
  • Je rapporteert en stuurt op basis van GROTIK;
  • Je rapporteert aan de opdrachtgever op basis van GROTIK;
  • Je voert regie op de totstandkoming van ontwerp, aanbesteding en oplevering van het project samen met je collega's in het projectteam;
  • We zoeken een verbinder die de belangen ontbloot en gezamenlijk tot prioritering en keuzes komt.

0 applications
0 views

0 applications
0 views

0 applications
0 views

0 applications
0 views

0 applications
0 views

1 application
0 views

0 applications
0 views

0 applications
0 views

0 applications
0 views
Check job


06-12-2021 Nivel
interim Toezichthouder / Directievoerder riolering

Werken voor Soest betekent dat je in contact staat met onze inwoners, het bestuur en partners. Van onze medewerkers vragen we dus dat ze makkelijk de verbinding leggen en hun expertise en actuele vakkennis inbrengen bij diverse vraagstukken.
Als gemeente ondersteunen we op allerlei gebieden de samenleving. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment spelen een aantal belangrijke projecten. Zo werken we hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. We zijn bezig met het maken van een omgevingsvisie als onderdeel van de Omgevingswet. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling en ook versterken we de sport in onze gemeente met allerlei projecten.

Opdracht
De opdracht bestaat uit de rol van directievoerder en toezichthouder bij een aantal projecten:

  • De aanleg van een drukriolering
  • De aanleg van een stuw put
  • De uitvoering van het bestek voor relinen van de riolering
  • Opzoeken regenwater op drukriolering
  • Aanpassingen bestaand drukriool

Het accent van de werkzaamheden vinden in het voor- en najaar plaats.

0 applications
0 views

0 applications
0 views

0 applications
0 views

0 applications
0 views

1 application
0 views

0 applications
0 views

0 applications
0 views
Check job


06-12-2021 Nivel
Junior Stedenbouwkundig Ontwerper - gemeente Rotterdam

Rotterdam staat de komende jaren voor een flinke opgave: we verdichten en vergroenen de stad in hoog tempo en werken aan een energietransitie.
We koppelen je aan een ervaren stedenbouwkundige, met wie je de projecten en de taken in jouw deelgebied van de stad verdeelt. Samen trekken jullie op om bijvoorbeeld visies op te stellen, masterplannen of een nota van uitgangspunten te maken, of een tender uit te zetten. Afhankelijk van je ervaring, kan je op termijn ook zelfstandig kleinere projecten doen.

Projecten waar we aan werken kun je gerust toonaangevend en complex noemen, ze staan dagelijks in de krant.

Je bent een getalenteerde ontwerper met werkervaring bij een grote gemeente. Je weet snel te schakelen tussen de verschillende schalen, kan ideeën goed omzetten in woord en beeld en je bent een uiterst bedreven tekenaar, zowel 2D als 3D. Je bent in staat om zelfstandig (kleine) ruimtelijke studies uit te voeren. We zullen je begeleiden naar steeds zelfstandiger werken en meer verantwoordelijkheid nemen.
Je persoonlijke vaardigheden vinden we minstens zo belangrijk. In je 'toolkit' zitten daarom verder ook nog sterk ontwikkelde communicatieve vaardigheden, analytisch en conceptueel vermogen en flexibiliteit.

0 applications
0 views

0 applications
0 views

0 applications
0 views

0 applications
0 views

0 applications
0 views

0 applications
0 views
Check job


06-12-2021 Nivel